Muinsuskaitse eritingimused Prangli kirikule (Lääneot ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Raido Tõnson
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Prangli kiriku eritingimused ja välisviimistluse, avatäidete, interjööri restaureerimise suunised ning tegevuskava. Eritingimused on tellinud hoone kasutaja EELK Prangli Laurentsiuse kogudus eesmärgiga korrastada kiriku saalilae tarind ja selle viimistlus.
Hoonele tehti seisukorravaatlus aprillis 2017. Muuhulgas pildistati ja mõõdistati kohapeal, uuriti visuaalsel vaatlusel erinevate viimistluste värvitoone ja -tüüpe, mis on aluseks eritingimuste ja saalilae eelprojekti viimistluse ning tegevuskava koostamiseks.


Kokku: 2