Fotokogu säilitamine muuseumis

Kaitsja: Merilis Sähka
Juhendajad: Dr Kurmo Konsa ja Jüri Karm
Eelretsensendid: Ivi Tomingas
Kaitsmise aasta: 2008
05.06.2008
Magistritöös käsitletakse fotode ja fotokogude kasutamise ja säilitamisega seotud probleeme muuseumis, mis tulenevad fotokogu ainelisest ja vormilisest mitmekesisusest. Valgustatakse fotode kui kultuuripärandi ja muuseumi kui institutsiooni omavahelisi kokkupuutepunkte ja “koostöö” kitsaskohti, et oskaksime oma fotomälu teadlikumalt tulevastele põlvedele alles hoida.
Magistritöö eesmärgiks on uurida muuseumi kogusse kuuluvate fotode ainelisust, selle kihistusi ja kahjustustusi, et leida neist tingitud mõju foto väärtustamisele antud hetkel, määratleda selles valguses fotokogu säilitusprobleemid ja pakkuda
võimalikke lahendusi; kirjeldada valdkondi, millega fotode ja fotokogude säilitamine muuseumis kui institutsioonis tihedalt seotud on – määratlemaks, millise
staatuse annab objektile muuseumi fotokogusse kuulumine ja millega arvestamine on säilitamisotsuste ja kitsamalt mõne kindla objekti jaoks konserveerimisplaani tegemisel väga oluline; leida põhimõtteid, millest muuseumi fotokogu säilitamisel peaks lähtuma.


Faili nimi: magistritoo_sahka.pdf
Faili suurus: 30.88MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: magistritoo_sahka_pilditahvlid.pdf
Faili suurus: 30.53MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: magistritoo_sahka_tekst.pdf
Faili suurus: 338.35KB
Ava dokument Lae alla