Naissaare Mereväelasepannoo (ALFONSO) restaureerimine Ava slaidivaade

01.06.2017- 26.09.2017

Tundmatu sõjaväekunstnik maalis 1985. aasta paiku Naissaarel Männiku küla miiniväeosa klubis suure merepannoo, mille keskmes on Nõukogude sümbolid – tunnusomase mütsiga mereväelane, punane tähtviisnurk ja sõjalaevastiku lipp.

Pannoo restaureerimist alustati 2013. aastal maalingu katastroofilises olukorras – kunstiloomeks ebasobivate materjalidega valmistatud teos koorus peaaegu terves ulatuses ning lahtiste värvitükikestena maha pudenemine oli vaid kuude küsimus.Toona kaitsti värvikiht avariitööde korras marlikleebisega, mis päästiski teose hävingust.

2017. aasta suvel algasid eksperimentaalsed restaureerimistööd. Riskid ja tehnilised väljakutsed olid suured – kas ja millises ulatuses on üldse võimalik kinnitada nii keerulises seisukorras värvikihti, mis ei allu klassikalistele töömeetoditele?

Üle ootuste õnnestus ligi 95% maalingust päästa. Puuduvad osad taastati ainult ulatuses, mis oli restaureerimise hetkel väljaloetav, ülejäänu markeeriti vaid tinglikult. Taastatud osad jäeti tooni võrra heledamaks, et hoolikal vaatlemisel oleks võimalik neid originaalist eristada.

26.09.2017 toimus pannoo ja seda saatvate näitusevaatmike avamisüritus, kus osalisid nii konserveerimistiimi liikmed, tellijad Viimis vallast kui ka hulk meediaesindajaid.Vaata ka aruannet: MILITAARMAALINGUD

Kokku: 55