Arhitekt Alar Kotli vanemate elamu (Pikk 20, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa)

Kaitsja: Kadri Lepik
Kaitsmise aasta: 2022
12.05.2022- 13.05.2022
Alar Kotli vanemate kodumaja projekt on üks arhitekti varasemaid töid, mis on väga hästi õnnestunud ja 
1930. aastate alevikumiljöösse hästi sobituv. Tänapäeval on Kotli majaks kutsutav hoone Väike-Maarja kontekstis üks olulisemaid ehitisi, püüdes arhitektuuripärlina äsja 
rekonstrueeritud keskväljaku lähedal möödujate pilke.
Hoonet on mõnevõrra uuritud erinevatel aegadel, kuid terviklikku ülevaadet ajaloo, tehnilise seisundi ja väärtuste kohta ning konkreetseid ettepanekuid restaureerimiseks ei ole varem koostatud.
Lõputöö eesmärgiks on anda hinnang hoone ehituslikule seisundile, tuua välja väärtused, jäädvustada ülevaade hoones seni teostatud taastamis- ja restaureerimistöödest ning teha ettepanekuid edasise restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamiseks.


Faili nimi: lepik_kadri_alar_kotli_vanemate_elamu.pdf
Faili suurus: 7.96MB
Ava dokument Lae alla