Putkaste mõisa tall-tõllakuuri tehnilise seisukorra hinnang, ettepanekud säilitamiseks ja restaureerimiseks (Putkaste küla, Hiiumaa vald)

Kaitsja: Timo-Taavi Paemurru
Kaitsmise aasta: 2021
13.05.2021- 14.05.2021
Käesoleva töö eesmärk on kokku koguda Putkaste mõisa tall-tõllakuuriga seotud ajaloolised andmed, kaardistada hoone seisukord terviklikult, s.h. tehnilise seisukord, ja renoveerimise juhendi koostamine. Töö käigus kaardistatakse hoone väärtuslikud detailid ning analüüsitakse, kuidas kombineerida taastamisel tänapäevaseid lahendusi kooskõlas muinsuskaitse
tingimustega. Töö autor esitab ka omapoolseid ettepanekuid hoone kasutamiseks.


Faili nimi: paemurru_timo_putkaste_moisa_tall-tollakuur.pdf
Faili suurus: 8.99MB
Ava dokument Lae alla