F. R. Faehlmanni tee 24 hoone tehnilise seisundi analüüs ja ettepanekud restaureerimistöödeks (Rakke alevik)

Kaitsja: Martin Aus
Kaitsmise aasta: 2021
13.05.2021- 14.05.2021
Töös tuuakse välja piirkonna ajalugu ning hoone väärtused, materjalikasutus, tehnilise seisundi kirjeldus ja analüüs ning säilitamise ettepanekud. 
Töö annab ülevaate objekti ehitusloost, omanikest ja üldisest taustaloost. Lühidalt on selgitatud konteksti: mis kohaga on tegemist ning millised olulised tegurid on 
kujundanud piirkonna arengut. Lisatud on illustreerivaid ajaloolisi plaane, jooniseid ja fotosid. Tegemist on mitmes Eestimaa paigas tuntud hoonetüübiga, neid on mitmetes variatsioonides. Asudes raudteejaamade vahetus läheduses on paljud meist neid märganud. Raudteejaamad ja nende abihooned on huvitav teema, millega on seni üllatavalt vähe tegeletud. Tundub, et tööd jagub, kaardistamaks raudteega seotud hoonestust ning autori arvates on väga üllatav, et seda seni tehtud ei ole.


Faili nimi: martin_aus_f._r._faehlmanni_tee_24.pdf
Faili suurus: 23.15MB
Ava dokument Lae alla