Kalevivabriku meistrite elamu (Vabrikuväljak 2a Kärdla, Hiiumaa)

Kaitsja: Marja-Liisa Aasvee
Kaitsmise aasta: 2021
13.05.2021- 14.05.2021
Hoone valikul sai töö autorile määravaks soov Kärdla linna ajalooga täpsemalt tutvuda ning mõista kohaliku arhitektuuripärandi väljakujunemise ajastut ja mõjutegureid, panustada tööle kuluv aeg väikelinna olustiku mitmekesisuse säilimisse. Uurimisobjektiks valitud hoone rajamine oli otseselt seotud selle suure visiooniga millest kogu Kärdla on sündinud. Hoone ei ole silmatorkav, nagu enamik „hiidlaste linna“ vanemast 
säilinud arhitektuurist, on tegu suhteliselt tagasihoidliku ja praktilise majaga. Töö eesmärgiks on hinnata hoone tänast olukorda ning tuvastada probleeme mis vajavad kiiret lahendamist. Samas vaadelda hoone tänast välimust ja tuvastada, mis oli kaitsealuse maja algne kuju. Kuna investeeringud hoonesse on kavas teha pikema ajaperioodi vältel on vaja analüüda plaane pikemalt ja näha kaugemale tulevikku, kui esmased probleemid. 


Faili nimi: aasvee_marja-liisa_kalevivabrikumeistrite_elamu.pdf
Faili suurus: 34.97MB
Ava dokument Lae alla