Kuivastu kõrtsi ajalooline ülevaade ja tehnilise seis ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Sabina Kaukis
Kaitsmise aasta: 2018
10.05.2018- 11.05.2018
Töö annab ülevaate Kuivastu kõrtsist kui olulisest maamärgist Virtsu-Kuressaare postitee ääres, hoone ehitusloost ja kirjeldab erinevaid restaureerimise etappe, mis on viinud hoone olukorda, milles see täna on. Töös kirjeldatakse hoone tehnilist seisukorda, väärtuslikke tarindeid ning määratletakse eritingimused edasisteks restaureerimistöödeks.

Kokku: 8