Sepa talu hoonetekompleksi tehnilise seisundi analüüs ja ettepanekud remont-restaureerimistöödeks (Alaküla, Lihula vald Läänemaa)

Kaitsja: Uku Villems
Kaitsmise aasta: 2016
12.05.2016- 13.05.2016
Käesolev tehnilise seisundi analüüs ja ettepanekud on tehtud selleks, et saaks alustada hoone remontimiseks ja restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisega. Lisaks tuleks parandada ja taastada kiviaed selle ajaloolises mahus.

Selle kategooria all ei leidu hetkel ühtegi faili