Vao mõisa kuivati ajalooline ülevaade, seisukord ja r ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Karen Klandorf
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Käesoleva uurimistöö objekt on riikliku kaitse all olev ehitismälestis (reg 15016), mille täpne ehitusaeg pole teada. Tegemist on algupäraselt Vao mõisaansamblisse kuulunud tootmishoonega, mis täna kuulub eraomandisse ning on jäänud kasutuseta. Funktsiooni puudumisest hoolimata on muinsuskaitseseadusest tulenevalt omanikul kohustus tagada mälestise säilimine ning teostada vajalikud hooldus- ja remonttööd. 
Uuritava objekti valiku tingis praktiline vajadus teostada kavandatavate avariirestaureerimistööde eeltööd.


Kokku: 10