Mägi materjalid. Konrad Mägi maalide haprusest tehniliste uuringute valguses

Kaitsja: Darja Jefimova
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja mag Johanna Lamp
Eelretsensendid: Mag Nele Ambos
Kaitsmise aasta: 2023
31.05.2023
Magistritöö keskmes on Konrad Mägi loomepärandi pikaaegset säilimist pärssivad tegurid nagu maalide ülekoormamine näitustega, millega käib kaasas teoste sage käsitsemine, pikad transiidid ja keskkonna järsud muudatused. Kahjustavate faktorite märkamata jäämisele aitab kaasa ebaselgus kunstniku maalitehnika- ja kasutatud materjalide ning nende hapruse osas. Laiemalt käsitletakse antud töös ka kunstimuuseumide põhjusi ja motiive niivõrd arvukate välisnäituste korraldamisel, sidudes seda enesekolonisatsiooni 
mõistega. Lisaks vaadeldakse mäluasutuste tähtsaimate funktsioonide, säilitamise ja eksponeerimise, vastuolulisust läbi muuseumieetika prisma.
Töö praktilise osana on läbi viidud rida tehnilisi analüüse, mis hõlmavad pildindusuuringuid ning erinevaid instrumentaalanalüüse. Tehniliste uuringute rakendamise eesmärk on Konrad Mägi materjalide kaardistamine ning maalitehnika nüansside parem tundmaõppimine, mida saaksid kasutada nii konservaatorid Mägi teoste korrastamisel kui ka kunstiteadlased siinse 20. sajandi alguse kunstipraktika kujunemisloo täiendamisel. 


Faili nimi: ma_darja_jefimova.pdf
Faili suurus: 9.56MB
Ava dokument Lae alla