Kuressaare ajaloolised interjöörid ja nende väärtustamine

Kaitsja: Gerda Ruuser
Juhendajad: Dr Lilian Hansar, Mag Keidi Saks
Eelretsensendid: Mag Anita Staub
Kaitsmise aasta: 2021
02.06.2021
Magistritöö käsitleb Kuressaare linna interjööre 17. sajandi lõpust kuni 1991. aastani, keskendudes peamiselt Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja osaliselt kaitsevööndis paiknevatele elamutele, aga ka mõnedele avalikele hoonetele. Interjööri all peetakse silmas
ruumilahendust ning erinevaid siseruumi elemente ja kujundusdetaile. Mõtestatakse lahti interjööri mõiste, antakse ülevaade arhitektuursete siselahenduste kujunemisest Eestis, kirjeldatakse siseruumide kaitsmise teooriaid ja praktikaid, millele järgneb Kuressaare
ajalooliste interjööride kirjeldus ning nende väärtustamise analüüs.


Faili nimi: ruuser_gerda_magistritoo.pdf
Faili suurus: 40.85MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: ruuser_gerda_lisa_3._autori_koostatud_tabel_kuressaare_ajalooliste_interjooride_kohta..pdf
Faili suurus: 111.42KB
Ava dokument Lae alla