Eesti maa-algkoolid 1920-1940. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine

Kaitsja: Sandra Mälk
Juhendajad: Mag Leele Välja
Eelretsensendid: Heiki Pärdi
Kaitsmise aasta: 2012
28.05.2012
Käesoleva töö eesmärgiks on selle meie arhitektuuripärandi seni süsteemselt uurimata lõigu kaardistamine ja olulisemate väärtuste esile toomine. 
Uuring hõlmab maa-algkoolide ehitamise taustsüsteemi kirjeldamist, hetkesituatsiooni kaardistamist, tüpoloogia loomist, tüüpilisemate säilimist ohustavate probleemide esiletoomist ja kaitseettepanekute tegemist. Töö koostamisel kasutati arhiiviallikaid, kirjandust, kontakteeruti kohalikega ning valitud objektide puhul teostati ka kohapealset vaatlemist ja fotografeerimist.
Töö jaguneb tinglikult kolme ossa. Esimeses antakse ülevaade koolimajade ehitamisest ja selle erinevatest etappidest (Haridusministeeriumi võistlus, 1930. aastate teisenenud olukord ja seadusandlus), püütakse selgitada välja tüüpprojektid. Teine osa keskendub hoonete tüpoloogia loomisele, mida on tehtud stiilitunnuste, materjalikasutuse ja mahuliste kriteeriumite kombineerimisel. Kolmandas osas käsitletakse hoonete kultuuriväärtuslikku poolt, tehakse ettepanekuid hoonetekaitsmiseks riikliku kultuurimälestisena, arvele võtmiseks või dokumenteerimiseks. Põgusalt peatutakse ka koolimajade rollil tänases maa-elus ja tehakse ettepanekuid tühjaks jäänud hoonete võimalikuks kasutuseks.


Faili nimi: sandra_malk_ma_2012.pdf
Faili suurus: 8.51MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: sandra_malk_ma_lisa1._kaart1939.pdf
Faili suurus: 842.73KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: sandra_malk_ma_lisa_3._koondtabel.pdf
Faili suurus: 649.29KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: sandra_malk_ma_lisad_4-5.pdf
Faili suurus: 126.35KB
Ava dokument Lae alla