Palgist ehituspärandi taastamine hooldatud hoonete näitel

Kaitsja: Joosep Metslang
Juhendajad: Mag Lilian Hansar
Eelretsensendid: Mag Elo Lutsepp
Kaitsmise aasta: 2007
18.06.2007
Magistritöö eesmärk on tutvuda Eestis toimuva palgist ehituspärandi taastamisega, selle kvaliteedi ja puudujääkidega. Selleks on valitud kuus vaadeldavat objekti, mille taastamistöid on omavahel võrreldud. Kuna antud valdkond on Eestis vähe uurimist leidnud, on teostatud uurimistöid võrreldud ICOMOS International Wood Committee (ICOMOS Rahvusvaheline Puidukomitee) hartas välja toodud põhimõtetega. 
Uurimistöö kaugem eesmärk on leida Eestile sobiv lähenemine ajaloo-, ehitus- või kultuuriväärtust omavate puidust ehitiste säilitamiseks ja taastamiseks.
Töö esimeses järgus toimus valdkonna kirjandusega
tutvumine ning probleemi püstitamine. Teises etapis toimus tutvumine praktilise palkehituse ja selle taastamisega Göteborgi ülikooli Loodusteaduste teaduskonna Muinsuskaitse osakonna Mariestadi Käsitöökoolis (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kulturvård, Hantverksskolan i Mariestad). Kolmandas etapis toimusid ekspeditsioonid ja muuseumide külastused näideteks sobivate objektide valimiseks. Neljanda etapina on kogutud materjal koondatud alljärgnevaks uurimistööks.


Faili nimi: joosep_metslang_ma_2007_i_koide.pdf
Faili suurus: 17.45MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: joosep_metslang_ma_2007_ii_koide.pdf
Faili suurus: 16.26MB
Ava dokument Lae alla