Vanamööbli visuaalse määramise metoodika ja praktilised võtted

Kaitsja: Mati Raal
Juhendajad: prof dr Krista Kodres ja prof dr Juhan Maiste
Eelretsensendid: dr Jüri Kermikprof, Endel Valk-Falk
Kaitsmise aasta: 2002
30.10.2002
Magistritöö eesmärk on analüüsida erinevaid võtteid vanamööbli määramisel. Käsitlemist leiab ainult stiilne mööbel Eestis alates 15.sajandist kuni 20.sajandi 50-ndate aastateni. uurimistöö ei käsitle rahvapärast e. etnograafilist mööblit, mida on uuritud, dateeritud ja kirjeldatud raamatud "Talutoa sisustus" (1984). Sissejuhatavas osas tutvustatakse erinevaid puiduliike ja nende kasutamist mööbli valmistamisel lähtudes ajastust või stiilist. I peatükk järjestab vanamööbli määramise meetodid. II peatükk kirjeldab mööblivalmistamise tingimusi ja situatsiooni Eestis keskajast kuni 20. saj. keskpaigani. III peatükk selgitab mööbli määramise meetodite rakendamise võimalusi läbi erinevate määrangute. IV peatükk on esitatud võrdlevate tabelitena stiilide lõikes, mis võtavad lühidalt kokku eelpooltoodu.
Uurimustöö üheks eesmärgiks on näidata, kuidas läbi erinevate määramismeetodite saab eseme kohta mitmesugust teavet. Samuti on eesmärgiks esitada metoodika, mis abistab restauraatorit kui muinsuskaitsjat (autentsus, identsus, paatina, loomulik vananemine), kui uurijat (ornamentika, dekoor, võrdlemine, hilisemad parandused ja ümberehitused, meistrimärgid) ja kui käsitöölist (puiduliigid, materjal, tehnoloogia, viimistlustehnikad).


Faili nimi: mati_raal_ma.pdf
Faili suurus: 25.65MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: mati_raal_ma_1.pdf
Faili suurus: 25.65MB
Ava dokument Lae alla