Polükroomsete puitobjektide konserveerimisest. Ülevaade konserveerimismaterjalide kasutamisest 1970 – 2004

Kaitsja: Kriste Sibul
Juhendajad: Prof dr Juhan Maiste
Eelretsensendid: Tannar Ruuben
Kaitsmise aasta: 2004
14.06.2005
Magistritöös käsitletakse esemelise kultuuripärandi ühe väikese osa, polükroomse puitskulptuuri säilitamise-kasutamise ja konserveerimise probleemistikku. Töö eesmärgiks ei ole traditsioonilise ülevaate andmine objektist endast (millest valmistatud, millist tehnoloogiat kasutatud, lagunemispõhjused), vaid pigem on rõhuasetus suunatud sellele, kuidas üks või teine antud konteksti sobitatud konserveerimismetoodika objekti edasist mõistmist mõjutab. 
Töös ei pakuta lahendusi polükroomsete puitobjektide konserveerimiseks. Oluline on, et pärandi säilitamise ja konserveerimise eest vastutajad teadvustaksid nende valduses-halduses olevate objektide ainulaadsust, seda mõistes kaasaksid endi ümber erinevate elualade esindajad ning alustaksid diskussiooni pärandi säästvaks kasutamiseks.


Faili nimi: sibul_magister.pdf
Faili suurus: 16.08MB
Ava dokument Lae alla