Paraskeva-austamisest Satserinna kiriklikus traditsioonis

Kaitsja: Kai Kuusing
Juhendajad: Prof dr Juhan Maiste ja dr Mare Piho
Eelretsensendid: Dr Heiki Valk
Kaitsmise aasta: 2009
04.05.2009
Magistritöös käsitletakse ida- ja läänekristluse piirialale jääva Satserinna koguduse nimipühakuid ja nende austamisega seotud kirikupühasid.
Uurimuses püütakse selgitada Satserinna kiriklikus traditsioonis pühitsetavate märter Paraskeva austamisega seotud kirikupühade – Rämmänipäiva ja Päätnitsa (ehk Eelija reede) tausta. Sellest lähtuvalt käsitletakse pühade Paraskevade hagiograafia- ja ikonograafiaalast materjali ning vaadeldakse Paraskeva austamise levikut ja traditsioone Vene aladel, eeskätt
Loode-Venemaal, keskendudes Pihkvamaale, millega Satserinnal on sajandite vältel olnud kiriklik side. Ehkki õigeusu traditsioonis ei vastandata mittemateriaalset ja materiaalset pärandit, on alljärgnevas uurimuses piiratud mahu tõttu peatähelepanu pööratud mittemateriaalsele pärandile, mida väärtustab ka Nara dokument (1994). Satserinna kiriku Paraskeva pühaste puhul püütakse selgitada nende võimalikku mõju kohalike setude
sakraalse maailmapildi kujunemisele. Satserinna kiriku pühaseseinas asuva pühase näitel püütakse kirjeldada ülemaalinguid ja pühasekatete muutumist 19. sajandi vältel. Samuti püütakse eile tuua pühastele lisatud pühasekatete e okladide võimalik semantiline mõju
setude arusaamale hõbeda läikest kui teispoolsusest.


Faili nimi: paraskeva-austamisest.pdf
Faili suurus: 706.32KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: piltide_valjatrukk.pdf
Faili suurus: 66.09MB
Ava dokument Lae alla