Plastartefaktide konserveerimine

Kaitsja: Karoliine Korol
Juhendajad: Prof dr Kurmo Konsa
Eelretsensendid: Mag Jaan Lehtaru
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 31.05.2014
Kuna Eestis ei ole plastikmuseaalide ja –esemete säilitamisest lähtuvat materjali varem avaldatud, on antud uurimustöös põhjalikult käsitletud plastmasside koostist ja omadusi, enamlevinud tüüpe, võimalikke identifitseerimismeetodeid ning vananemispõhjusi ja protsesse. Tuginedes võõrkeelsele infole ning praktikale Tartu Mänguasjamuuseumis on autor koostanud esmase praktilise plastikmuseaalide konserveerimise juhendi. Olulise uuendusena koostas autor plastikmuseaalide seisundihinnangusüsteemi ja ankeedid.
Lõputöö on mõeldud lugemiseks varahoidjatele, konservaatoritele, tudengitele ja kollektsionääridele. Ühtlasi võib see olla põnev materjalitehnoloogia ajaloost huvituvale inimesele. Uurimustööst kogutud teadmised võimaldavad esmaste konserveerimismeetodite kasutamist nii muuseumides kui kodudes.


Faili nimi: plastikartefaktide_konserveerimine_korol.pdf
Faili suurus: 4.06MB
Ava dokument Lae alla