BIOTSIIDIDE KASUTAMINE JA NENDE MÕJU EESTI RAHVA MUUS ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Janika Turu
Juhendajad: Heige Peets, Hilkka Hiiop
Kaitsmise aasta: 2018
25.05.2018
Magistritöö koosneb neljast suuremas teemast: Eesti Rahva Muuseumi (ERM) esemete
konserveerimis- ja säilitamisajaloost, ERMi villastel vaipadel esinevate kahjustuste
määramisest, biotsiidijääkide identifitseerimisest ning konserveerimisproblemaatika arutelust.Kokku: 1