Majavalitsuse remont kui mõiste, selle tüpoloogia, re ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Jüri Türkei
Juhendajad: Oliver Orro, MA
Kaitsmise aasta: 2016
23.05.2016

Majavalitsuse remont on nõukogude perioodil teostatud ehitus- või remonttöö, mis suuremal või vähemal määral muutis elamu varasemat arhitektuurset ilmet detailides ja/või üldilmes. Remondi organisatoorse poole eest vastutasid elamuid hallanud majavalitsused, hilisema nimega elamuekspluatatsioonivalitsused, ehitustöid viisid läbi erinevad ehitus- ja remondiorganisatsioonid.

Sisuliselt võib välja tuua kolm erinevat lähenemist hoonete rekonstrueerimisel nõukogude perioodil:

 - algset arhitektuurset ilmet minimaalselt või üldse mitte muutnud remont;

 - arhitektuurset ilmet keskmiselt muutnud remont;

 -  arhitektuurset ilmet tugevalt muutnud remont.

Sõltuvalt majavalitsuse remondi ulatusest varieerub valikus olevate restaureerimisprintsiipide arsenal, kusjuures ka nõukogudeaegne kihistus võib olla väärtus omaette. Käesolev bakalaureusetöö nende teemadega tegelebki.Kokku: 1