Nõukogudeaegne restuareerimine Pärnu vanalinna näitel

Kaitsja: Marleen Mihkelson
Juhendajad: Mag Oliver Orro
Eelretsensendid: Sabina Kaukis
Kaitsmise aasta: 2018
30.05.2018
Töös keskendutakse Pärnu linna möödunud sajandi
nõukogudeaegse arhitektuuriloo uurimisele. Täpsemalt püütakse välja selgitada, kuidas on linn arenenud ja kasvanud, mida selle tarbeks ohverdama pidanud ning mis on toonase linnaplaneerimise esteetika ja reglementeeringute tagajärjeks.
Töö kitsamas fookuses on Pärnu vanalinna barokkarhitektuuri „taastulek“ XX sajandil, nõukogude perioodi II poolel, aga ka laiemalt muinsuskaitse ja restaureerimistegevus 1970.–80. aastate Pärnus. Mõtestatakse lahti toonane restaureerimispoliitika ja selgitatakse, millised protsessid, isikud ja institutsioonid mõjutasid muinsuskaitse ja restaureerimise vallas tehtud
otsuseid. 


Faili nimi: noukogudeaegne_restaureerimine_parnu_vanalinna_naitel._bakalaureusetoo._marleen_mihkelson.pdf
Faili suurus: 7.22MB
Ava dokument Lae alla