TOOMGILDI UURINGUD

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 01.10.2022 - 24.12.2022

Täiendav info:
Aruanne on koostatud Tallinna vanalinnas, aadressil Toom-Kooli 9 asuva Toomgildi hoone viimistlusuuringute kohta. Uuringud hõlmasid kõiki ruume, aga ka fassaadiviimistluse väljaselgitamist ning avatäidete inventeerimist.

Toompea erinevate seisuste ühendusena asutati 1407. aastal Maarja gild. Põhitegevus oli tõenäoliselt Toomikirikus Maarja altari(te) eest hoolitsemine, sellest tulenes üldine Maarja kultus ja tähtsaima pühana Maarja taevasseminemise päeva (rukkimaarjapäev, 15. august) tähistamine. Gildile kingiti 1508. aastal kinnistu Toompea Väikese linnuse kirdenurga vallikraavi väliskaldal. Gildimaja ehitamist alustati ilmselt 1517. aastal.
Pärast reformatsiooni (umbes 16. sajandi II poolest) kujunes ühendusest Toompea ja Toomalevi käsitööliste kutseorganisatsioon Toomgild. Koos Eestimaa rüütelkonnaga oli gildil kuni 1878. aastani ka omavalitsuslikke ülesandeid, eelkõige Toompea ja -alevi mitte-aadlikest kodanike jaoks.
Toonasest Gildihoonest annab pisut aimu oktoobris 1683 tehtud Tallinna kindluse makett. Toompea suure tulekahju 6. juunil 1684 elas hoone kelder tõenäoliselt üle, kuid maapealne osa hävis. Uut hoonet hakati samale kinnistule rajama 1694. aastal, sisetöödeni jõuti 1696. aastal ning valmis maja arvatavasti 1697. aastal.
B-hoone on ehitatud vähemalt kolmes järgus, osa vastu Landskrone torni ehitati lõplikult ilmselt juba pärast 1767. aastat, kui täideti Väikese linnuse vallikraav.
Suur ümberehitus toimus 19. sajandi keskel. Seni kahekorruselisele A-hoonele lisati 3. korrus. Väliselt muutus eelkõige esifassaad, millele lisaks aknajaotuse totaalsele muutumisele lisati ka hilisklassitsismi ja neorenessansi elemente (projekt kubermanguarhitekt Johann Schelbach, 1843).
Toomgildi tegevus lõppes 1920. aastal.

Teose nimi: Toomgildi hoone, reg. nr 2589/291
Asukoht: Toom-Kooli tn 9, Tallinn
Toomgildi hoone uuringute aruanne
Toomgildi hoone uuringute aruanne
Aruanne sisaldab nii hoone A- kui B-hoone siseviimistlusuuringute ning avatäidete inventeerimise tulemusi.

Originaalfail

Toomgildi pitsat
Toomgildi pitsat

Originaalfail

Baroksed aknasillused
Baroksed aknasillused
19.sajandi ümberehitatud hoones on aknasillustes "taaskasutatud" baroksete talalagede maalingutega talasid. Kokku leidub hoones u 40 maalingutega aknasillust.

Originaalfail

barokk.jpg
barokk.jpg

Originaalfail