17065 Altar, Chr. Ackermann

Prindi aruanne

Tiina Pikamäe. Christian Ackermanni Järvamaa altarid. Renovatum Anno 1995: "Järva-Madise kiriku altar on lihtne ühekordne ehitis vaimulike talituste pidamiseks, mida kannavad kaks siledat ja saledat korintose sammast. Kogu altari ülevuse ning kandvuse moodustab ülal sammastele toetuval sirgel karniisil asuv kolmefiguuriline grupp. Kõigest kõrgemal seisab Kristus kui maailmavalitseja, temast kahel pool ornamendi keskel on kaks inglit. Ehkki külgmised, meisterlikult teostatud ornamentaalsed reljeefid, altarile vajalikku raami luues, mõjuvad hästi, on paremini õnnestunud hoogsad, liikumist täis, vabalt seisvad ümarplastilised figuurid. Skulptuuride dünaamika rajaneb keha ilmekale hoiakule, käte laialisirutatud asetusele ning lehviuvale riietusele. Järva-Madise kiriku altari karniisipealse ülesehituses on sarnasust nii Vigala kiriku kui ka Simuna kiriku altaritega. Samasugune ornament ja putokonsool eksisteerib Vigala kiriku omas, taoline figuuride paigutus Simuna kiriku altaris. Järva-Madise altar on saanud väga meeldiva ja loomuliku sümbioosi mõlemast umbes samal ajal loodud altari ülaosa lahendustes. Kuid tuleb veel rõhutada Järva-Madise altari figuuride sarnasust II Maailmasõjas hävinud Chr. Ackermanni ühe uhkema teose, Märjamaa kiriku ovaalse, ornamendi- ning figuuririkka altari skulptuuridega. Just Järva-Madise ning Märjamaa kiriku altarite ülemistes figuurides valitseb elaanlik maailmakäsitlus, vormide sulamine ühtseks rahutuks voogavaks tervikuks. Järva-Madise kiriku altari karniisipealse ornamendi ja figuuride omavaheline hästi harmoneeruv rütm kolmnurkses kompositsioonis on krooniks altarile ning põhjendab Chr. Ackermanni loomingule üldiselt omase külgfiguuride puudumise."

Autor: Chr. Ackermann
Teose tehnika: puidu nikerdus, puulõige, tisleritöö, polükroomia
Dateering: 17. saj. II pool
Kunstiliik: SKULPTUUR / SCULPTURE

Teose mõõdud:
Laius: 245.0cm
Kõrgus: 302.0cm