SEISUNDIPASS / CONDITION REPORT
 

Sündmuse andmed / Event data

Nimetus/Title: Ackermann, Järva-Madise kiriku altar
Kirjeldus/Description: Järva-Madise Chr. Ackermanni altari korpuse ja skulptuuride uuringud
Toimumiskoht: Järva-Maidse, Järva maakond
Toimumisaeg/Exhibition period: 13.08.2018 - 14.08.2018

Teose andmed / Artwork data

Nimetus/Title: 17065 Altar, Chr. Ackermann
Autor/Artist: Chr. Ackermann
Dateering/Dating: 17. saj. II pool
Tehnika/Technique: puidu nikerdus, puulõige, tisleritöö, polükroomia
Mõõdud/Dimensions:
Kõrgus/Height (cm): 302.0
Laius/Width (cm): 245.0

Omaniku andmed / Owner data:

Omanik/Owner: EELK Püha Matteuse Järva-Madise Kogudus

Seisundi andmed / Condition data

Üldhinnang/General assessment: [ ] Mitterahuldav / unacceptable     [ ] Kehv / poor     [ ] Rahuldav / fair     [ ] Hea / good    
Kommentaar/Comment: Tiina Pikamäe. Christian Ackermanni Järvamaa altarid. Renovatum Anno 1995: "Järva-Madise kiriku altar on lihtne ühekordne ehitis vaimulike talituste pidamiseks, mida kannavad kaks siledat ja saledat korintose sammast. Kogu altari ülevuse ning kandvuse moodustab ülal sammastele toetuval sirgel karniisil asuv kolmefiguuriline grupp. Kõigest kõrgemal seisab Kristus kui maailmavalitseja, temast kahel pool ornamendi keskel on kaks inglit. Ehkki külgmised, meisterlikult teostatud ornamentaalsed reljeefid, altarile vajalikku raami luues, mõjuvad hästi, on paremini õnnestunud hoogsad, liikumist täis, vabalt seisvad ümarplastilised figuurid. Skulptuuride dünaamika rajaneb keha ilmekale hoiakule, käte laialisirutatud asetusele ning lehviuvale riietusele. Järva-Madise kiriku altari karniisipealse ülesehituses on sarnasust nii Vigala kiriku kui ka Simuna kiriku altaritega. Samasugune ornament ja putokonsool eksisteerib Vigala kiriku omas, taoline figuuride paigutus Simuna kiriku altaris. Järva-Madise altar on saanud väga meeldiva ja loomuliku sümbioosi mõlemast umbes samal ajal loodud altari ülaosa lahendustes. Kuid tuleb veel rõhutada Järva-Madise altari figuuride sarnasust II Maailmasõjas hävinud Chr. Ackermanni ühe uhkema teose, Märjamaa kiriku ovaalse, ornamendi- ning figuuririkka altari skulptuuridega. Just Järva-Madise ning Märjamaa kiriku altarite ülemistes figuurides valitseb elaanlik maailmakäsitlus, vormide sulamine ühtseks rahutuks voogavaks tervikuks. Järva-Madise kiriku altari karniisipealse ornamendi ja figuuride omavaheline hästi harmoneeruv rütm kolmnurkses kompositsioonis on krooniks altarile ning põhjendab Chr. Ackermanni loomingule üldiselt omase külgfiguuride puudumise."
Created with Fabric.js 2.0.0-rc.3 JMKO-2 JMKO-3 JMKO-8
Created with Fabric.js 2.0.0-rc.3 2068 2069 2070 2065 2063 2066 2071 2074 2061 2060 2040, 2041 2062 2075 2067 2072 2076 2070 2079 2078 2081 2082 2090 2085 2083 2080 2088 2086 2087 2089 2073 2064 2059
Created with Fabric.js 2.0.0-rc.3 P-1 P-3 P-4 P-5 P-2 P-6
Created with Fabric.js 2.0.0-rc.3 JMKO-4 JMKO-4
 
Nähtavus: 100%
Lae alla: Originaalpilt | Kahjustuste kiht

Järva-Madise altari uuringud, konsool

ACKERMANN
instrumentaalanalüüs (TÜ Keemikum) - JMKO-1, Signe Vahur TÜ
instrumentaalanalüüs (TÜ Keemikum) - JMKO-2, Signe Vahur TÜ - JMKO-2
instrumentaalanalüüs (TÜ Keemikum) - JMKO-3, Signe Vahur TÜ - JMKO-3
instrumentaalanalüüs (TÜ Keemikum) - JMKO-8, Signe Vahur TÜ - JMKO-8
XRF - 2073
stratigraafia proov (EKA) - JMKO-2, lüster?
stratigraafia proov (EKA) - JMKO-3, lüster?
stratigraafia proov (EKA) - JMKO-4, kirja kuld? - JMKO-4
stratigraafia proov (EKA) - JMKO-4, lüster? - JMKO-4
puidu proov - 3, N-ingel: PÄRN - P-3
puidu proov - 4. S-ingel: PÄRN - P-4
puidu proov - 5. Knorpel: MÄND - P-5
puidu proov - 6. Knorpel: MÄND - P-6
SKULPTUUR / SCULPTURE
Tehniline kirjeldus / Technical description
.... armatuur / armature
.... klamber / clamp
.... kombineeritud materjalid / combined materials
.... sondaaz
.... tapipesa / mortise
.... tapp / tenon
.... tööriista jälg / tool mark
.... ühendus / joint
.... vaba
proovid
ACKERMANN
.... hilisem parandus / secondary repair
.... instrumentaalanalüüs (TÜ Keemikum)
.... irduv parandus
.... irduv värv / flaking paint layer
.... lahtine vuuk
.... maalikihi kadu / loss of paint layer
.... naelad
.... pragu / crack
.... puidu kadu / loss of timber
.... puidu liitekohad
.... puidu proov
.... SONDAAŽID
.... stratigraafia proov (EKA)
.... tapp / tenon
.... tööriista jälg / tool mark
.... varasemad proovid
.... varasemad sondaažid
.... XRF