Kuusalu kiriku kooriruumi uuringud ja konserveerimine Ava slaidivaade

01.04.2021- 01.09.2021

2021. aasta aprillis Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli tudengite ja juhendajate poolt läbi viidud uuringutel oli kaks keskset eesmärki: esiteks, teha kindlaks, kas koori seintel ja võlvidel on säilinud jälgi historitsismi-perioodi eelsest viimistlusest (nii krohvikihte kui dekoratiivset viimistlust); teiseks, uurida, kas ja mil määral on säilinud ajaloolistel fotodel nähaolev historitsistlik kihistus ja teha kindlaks selle iseloom (milliste värvidega / toonidega on maaling teostatud, kas reljeefsed tähekesed on kullatud, nii nagu kirikukroonikas märgitud jmt). 
Uuringutes osalenud tudengid: Hanna Simona Allas, Albert Saue (TÜ);  Margarita Pugri, Markus Johann Väli, Kadri Väljaots (EKA). Juhendajad olid: Hilkka Hiiop (EKA) ja Hannes Vinnal (EKA ja TÜ). Uuringuid kontsulteerisid Juhan Maiste (TÜ) ja Anneli Randla (EKA).
2021 juuli-august kooriruumi maalingud avati ja eksponeeriti 19.sajandi lõpu viimistluskihis. 
Konserveerimistöödes osalesid: Berit Burman, Hilkka Hiiop, Tarmo Hook, Siiri-Liis Huttunen, Jüri-Martin Lepp, Frank Lukk, Riina Lii Parve, Hannes Vinnal, Markus Johann Väli, Varje Õunapuu


Vaata ka aruannet: Kuusalu kiriku siseviimistlus

Kokku: 28