Saksa-Eesti muinsuskaitsekonverents "Re-Nationalisier ... Ava slaidivaade

03.10.2018- 05.10.2018
3.-5.oktoobril 2018 toimus Eesti Kunstiakadeemias Euroopa kultuuripärandi aasta raames Saksa-Eesti muinsuskaitsekonverents alapealkirjaga "Jagatud pärand". Konverentsi korraldas Eesti Kunstiakadeemia koostöös Saksa muinsuskaitse teooria ja õpetamise ühendusega Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. Ehkki Saksa muinsuskaitse sisu ja ülesehitus on erinev Eestist, on probleemid pea samad. Konverentsil käsitleti Saksa ja Eesti arhitektuuriajaloos toimunud muutusi, mis on põhjustatud erinevate arenguperioodide valitsuspoliitikast ning toodi esile paralleele ja erisusi mõlema maa arhitektuuriajaloos ja muinsuskaitses. Lisaks räägiti erinevatest ajastutest pärinevate mälestiste tähendusest kaasajal ja nende säilitamisega seonduvatest probleemidest. Kokku: 24