Hiiu-Maleva 3, Tallinn – ajalooline ülevaade, tehniline seisund ja väärtused, ettepanekud rekonstrueerimiseks

Kaitsja: Kateriin Ambrozevits
Kaitsmise aasta: 2022
12.05.2022- 13.05.2022
Lõputöö objekti valik on ajendatud asjaolust, kus kohalik 
omavalitsus on andnud loa miljööala kontekstis väga väärtusliku hoone lammutamiseks. Tunnetuslikult oli sellises otsustuses sees konflikt (võidule pääsenud) majandusliku kaalutluse ning keskkonnaalaste eesmärkide ja pärandikaitse vahel, mis motiveeris töö autorit lisaks hoone ajalooga lähemalt tutvumisele analüüsima ka varjatumaid väärtusi, mida väärtuslike hoonete rekonstrueerimisotsuste juures võiks ja peaks arvesse võetama. Nii sai selle uurimuse eesmärgiks esmalt välja selgitada hoone ehitusajalugu ja omanikering, seejärel kaardistada praegune tehniline seisukord ja säilinud väärtuslikud detailid ning seejärel analüüsida kõigest eelnevast tulenevaid erinevaid 
mittemateriaalseid väärtusi. Lammutusotsuse kontekstis on kaardistatud ka materjalid, mida võiks suunata taaskasutusse.


Faili nimi: ambrozevits_kateriin_hiiu-maleva3.pdf
Faili suurus: 8.12MB
Ava dokument Lae alla