Saarahofi pärand. Jäärja mõisa ait (Jäärja küla, Saarde vald, Pärnumaa)

Kaitsja: Mari-Liis Paas
Kaitsmise aasta: 2021
13.05.2021- 14.05.2021
Lõputöö eesmärgiks on anda mõisa aida kohta ajalooline ülevaade ja põhjalik seisukorra analüüs, mille käigus tehakse ettepanekuid hoone restaureerimiseks.  Objekti valikul oli määravaks autori isiklik side endise metskonnaga ja kompleksi huvitav, kodulähedane asukoht. Mõisakompleksi hoonetest on ait suhteliselt hästi säilinud ja omab rohkelt ehitusaegseid detaile, mille kaardistamine oli põnev väljakutse. Restaureerimise 
ettepanekute valikul on arvestatud hoonete potentsiaalse ostja sooviga ait korrastada ja võtta kasutusele kõrvalhoonena. Uurimustöö koostamise käigus on tehtud välis- ja sisevaatlusi märtsis 2021, kasutatud on ka autori varasemaid fotomaterjale aastast 2017, publitseeritud allikaid, arhiivimaterjale ja suulisi vestlusi. Lõputöö kirjutamise ajal on mõiskompleks müügis ja otsib ambitsioonikat uut omanikku. 



Faili nimi: taiendkoolituse_loputoo.mari-liis_paas.2021.pdf
Faili suurus: 16.72MB
Ava dokument Lae alla