Võlla-Ellamaa kõrtsihoone ajalooline ülevaade. Muinsuskaitse eritingimused (Luurikõrtsi, Aruvälja küla, Pärnu linn, Pärnu maakond)

Kaitsja: Rauno Tõrva
Kaitsmise aasta: 2020
08.05.2020
Uurimustöö eesmärgiks on anda ülevaade muinsuskaitselise hoone ajaloost ja konstruktsioonidest. Kõrtsihoone on ehitatud mitmes osas ja tänase seisuga jagatud kaheks erinevaks kinnistuks. Hooned on seisnud kasutuseta, kuid muinsuskaitse abiga on siiski tehtud hädapäraseid töid hoone säilimiseks. 
Töö käigus on koostatud ülevaade hoone hetkelisest seisukorrast ning kirjeldatud taastamiseks ja säilitamiseks vajalike tööde mahtu. Hoones on säilinud mitmeid ajaloolisi elemente mida on võimalik restaureerida ja eksponeerida. Kõrtsi jätkuval kasutuseta seismisel on suur oht, et ajalooline hoone hävineb.


Faili nimi: torva_rauno_volla-ellamaa_kortsihoone_ajalooline_ulevaade.muinsuskaitse_eritingimused..pdf
Faili suurus: 3.41MB
Ava dokument Lae alla