Korterelamu, nn Lenderi maja, Kalamajas - väärtused, seisukorra hinnang, säilitamise ettepanekud (Uus-Kalamaja 13b, Tallinn)

Kaitsja: Harry Laidla
Kaitsmise aasta: 2020
08.05.2020
Uus-Kalamaja tänav 13b kinnistu paikneb Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 a. otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus koostatava Kalamaja ehitusmääruse kohaselt miljööväärtuslikul hoonestusalal ning elamu on tunnistatud miljööväärtuslikuks hooneks, mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist.
Uus-Kalamaja 13b elumaja on ehitatud 1914. aastal. Tegemist on korteriühistuga, mille üks liikmetest on töö autori poeg. Siit ka soov kajastada lõputöös antud objekti. Lõputöö eesmärk on anda hinnang maja tehnilisele seisundile ja analüüsida materjali kasutust, tuua välja väärtused ning pakkuda lahendusi eesseisvateks ehitustöödeks. Töös ei vaadelda ega anta hinnanguid majas oleva 8 korteri siseplaanidele.


Faili nimi: loputoo_harry_laidla.pdf
Faili suurus: 8.47MB
Ava dokument Lae alla