Muinsuskaitse eritingimused fassaadide, fuajee ja saa ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Timo Aava
Kaitsmise aasta: 2018
10.05.2018- 11.05.2018
Muinsuskaitse eritingimiste eesmärk on anda Kopli 93 lühike (arhitektuuri)ajalooline ülevaade, kaardistada selle väärtuslikud detailid ja tarindid, hinnata hoone seisukorda ning anda tingimused selle restaureerimiseks. Arvestades hoone suurt mahtu ning lõputööle seatud mahupiiranguid, käsitletakse töös territooriumit, hoone fassaade, fuajeed ja saali.

Kokku: 2