20.sajandi alguse alevimaja Tapa mnt. 9, Ambla, näite ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Annika Valkna
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Töö eesmärgiks on uurida 20.sajandi alguses Amblasse ehitatud alevimaja (13401:001:0015) lugu.Töö keskendub põhiliselt elumajale, kus on säilinud mitmeid algupäraseid detaile. Tegemist on lihtsa rõhtpalkhoonega, mis kannab alevikule omast arhitektuurikeelt. Töö annab hinnangu elumaja ehituslikule seisukorrale ning annab soovitused hoone rekonstrueerimiseks nii, et sajandialguse hõng hoonest kaduma ei läheks.

Kokku: 1