Adavere mõisa kalmistu ja kabel. Seisundi analüüs ja ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Varje Õunapuu
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Alevikust veidi eemal asuva kalmistu ja kabeli seisukord halveneb aasta-aastalt ning selle olemasolust teavad valdavalt vaid kohalikud. Kui ülejäänud Adavere mõisa hooned ja park on mälestiste nimekirjas, siis kalmistu koos historitsistliku kabeliga on nimekirjast välja jäänud. Lõputöö juhib tähelepanu kalmistu väärtustele ja kriitilisele olukorrale ning pakub välja konserveerimislahendusi

Kokku: 1