Vanaküla koolimaja ajalooline ülevaade, tehnilise sei ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Taavi Kuningas
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Käesoleva uurimistöö autor on alates 2015 aastast Puustaoru kinnistu (61902:005:0033) kaasomanik. Töös keskendutakse koolimaja ajaloolisele ülevaatele, tehnilise seisundi analüüsile ja tehakse ettepanekud hoone remont-restaureerimistööde teostamiseks. Kuna tegemist on Vanakülale olulise objektiga, kasutatakse töös veidi rohkem ka vanu säilinud fotosid ning selgitatakse hoone kultuuriloolist tausta.

Kokku: 0
Selle kategooria all ei leidu hetkel ühtegi faili