Kiviõli Keemiatööstuse destillatsioonihoone. Ajalooli ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Illar Sildma
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Lõputöö on koostatud Kiviõli Keemiatööstuse destillatsioonihoone kohta, mis asub Ida-Virumaal, Turu 3 Kiviõlis (hoone reg 102035548).
Hoone ei ole riikliku kaitse all kuid 20.sajandi arhitektuuri inventeerimise käigus on tehtud ettepanek kanda Keemiatehase hoonetekompleks Kiviõli linna miljööväärtuslike objektide nimekirja. Käesolevas töös antakse lühiülevaade vaadeldava ehitise ajaloost ja konstruktsioonide seisukorrast ning sätestatakse võimalike remondi- ja restaureerimistööde vajadus. Dokumendi koostamisel kasutati hoone visuaalsel ülevaatusel saadud informatsiooni. Fotodel on jäädvustatud nii konstruktsioonide seisukord kui hoone üldine hetkeseisund. Tegemist ei ole ehitusmälestisega kuid vaadeldes hoonet terviklikult on soovitatav restaureerimisel järgida muinsuskaitselisi tingimusi ja soovitusi. 


Kokku: 1