Kirna mõisa kalmistu ja kabel. Ajalooline ülevaade, tehnilise seisukorra hinnang ja ettepanekud säilitamiseks (Hauamäe kinnistu, Kirna küla, Järvamaa)

Kaitsja: Tuuli Org
Kaitsmise aasta: 2017
11.05.2017- 12.05.2017
Mõisnike perekonnakalmistuid rajati Eesti aladele alates 18. sajandi teisest poolest. Mõisakalmistutele püstitati ka mõisaomanike matusekabeleid, mis väikeste, kuid tähelepanuväärsete sakraalehitistena võivad olla tänapäeval omaette vaatamisväärsusteks. Võrreldes mõisate peahoonetega on mõisakalmistuid ja kabeleid väga vähe uuritud ja dokumenteeritud.
Käesolev töö püüab seda lünka täita: uurimise alla võetakse Kirna mõisa kalmistu ja sellel asuva kabeli ajalugu, kirjeldatakse kabeli materjalikasutust ja ehitusstiili, analüüsitakse kalmistu ja kabeli praegust seisukorda ning antakse soovitused nende korrastamiseks ja säilitamiseks.
Faili nimi: tuuli_org_kirna_moisa_kalmistu_ja_kabel.pdf
Faili suurus: 331.05MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: tuuli_org_kirna_kaart_1800a._valjavottega.pdf
Faili suurus: 124.48MB
Ava dokument Lae alla