Veranda kui igamehe unistus. Ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine

Kaitsja: Keidi Saks
Juhendajad: Mag Leele Välja
Eelretsensendid: Mag Elo Sova
Kaitsmise aasta: 2017
29.05.2017

Magistritöö keskendub Eestis 19. sajandi keskpaigast II maailmasõja alguseni mõisatele, taluhäärberitele ning elu- ja suvitushoonetele ehitatud verandadega, mis olid omaniku identiteedi kujundajad ja ühiskondliku positsiooni väljendajad.Välja on toodud verandade peamised tüübid: ühekorruseline veranda, hoonesisene veranda, kahekorruseline veranda, postidele või konsoolidele toetuv veranda. Töös kirjeldatakse verandade konstruktiivset ülesehitust ja kujundusvõtteid erinevate arhitektuuristiilide mõjuväljas. Viimases peatükis antakse ülevaade enamlevinud konstruktsioonide seisukorda mõjutavatest kahjustustest ning ehitus- ja restaureerimistöödel tehtavatest vigadest.

Magistritöö sisaldab 4 lisa, milles on esitatud joonised verandade põhiplaanidest, joonised aknaklaaside enamlevinud kujundusest, väljavõte detailikäsitluse eeskujudest ning ajakirjas Pööning ilmunud artiklitest, millega antakse praktilised juhised veranda restaureerimiseks.Faili nimi: veranda_kui_igamehe_unistus._ajalugu_tupoloogia_ja_restaureerimine._k._saks.pdf
Faili suurus: 20.84MB
Ava dokument Lae alla