Kärdla linna miljööväärtuslik hoonestusala, väärtused ja kaitsetingimused

Kaitsja: Jane Pärnamaa
Juhendajad: Mag Leele Välja
Kaitsmise aasta: 2012
28.05.2012
Magistritöö eesmärk on Kärdla linna kui ühe ainulaadsema ja omanäolisema rohelusse uppuva aedlinna miljööväärtusliku hoonestusala väärtuste väljaselgitamine ning kaitsetingimuste koostamine. Töö on jagatud kolmeks uurimisvaldkonnaks: Kärdla linna kujunemine, Kärdla üldplaneering ning teemaplaneering.

Selle kategooria all ei leidu hetkel ühtegi faili