Kivi konserveerimise metoodika uurimine ja selle rakendamine Eestis

Kaitsja: Merike Limberg
Juhendajad: Dr Thorborg von Konow, konsultant Dr Liidia Bitjukova
Kaitsmise aasta: 2002
30.10.2002
Magistritöö esimeses osas uuritakse Tallinna ehituskivi lagunemise protsessi vanalinna erinevatelt objektidelt võetud proovide näitel. Teostatud on ajaloolise kivi kompleksuuringud - makro-, mikroelementide ja mineraloogilised analüüsid, lisaks kiviproovide õhikute vaatlused ja ehituskivi kirjeldused, millest proov on võetud.
Töö teine osa koondab kokku Vana Tallinn OÜ-s teostatud praktiliste kivi konserveerimistööde aruanded aastatest 1997-2001. Aruanded lõpevad tööde analüüsiga materjali kasutuse ja meetodite seisukohalt.


Faili nimi: merike_limberg_ma_2002.pdf
Faili suurus: 78.13MB
Ava dokument Lae alla