Tartu Pauluse kiriku altarigrupi varemed. Teoreetiline analüüs ja praktiline konserveerimine

Kaitsja: Heiti Kulmar
Juhendajad: Dr Anneli Randla, dr Kurmo Konsa ja mag Isabel-Aaso Zahradnikova
Eelretsensendid: Hedi Kard
Kaitsmise aasta: 2016
31.05.2016

Töö eesmärk on leida Tartu Pauluse kiriku krüptis asetsevale, 1923. aastal Amandus Adamsoni raiutud, ainulaadsele Carrara marmorist altarigrupi varemele, uus funktsioon ja teostada vastav konserveerimislahendus. Töö uurimisobjektiks on objektide suhted neid väärtustavate kogukondadega ja praktiline marmori konserveerimismetoodika.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on võrreldud kolme objekti infosüsteemi teoreetilist analüüsimeetodit. Meetodid põhinevad autorite avaldatud teostel ja artiklitel.Valitud meetodi kaudu saadud info põhjal on kaardistatud altarikujule omistatud väärtused. Andmete analüüsi põhjal on määratletud objekti uus otstarve. Lähtuvalt funktsioonist on koostatud ekspositsiooni- ja konserveerimiskontseptsioon. Töö teiseks eesmärgiks konserveerida kuju vastavalt funktsioonile ja anda ülevaade Carrara marmori omadustest, materjali omaduste analüüsimeetoditest, puhastusvõimalustest, konsolideerimisest, adhesiividest ja armatuuridest. Töö teise osa eesmärk on dokumenteerida praktilist konserveerimist ning tutvustada võimalikke meetodeid ja vahendeid. Kasutatud meetodite dokumenteerimisega paralleelselt esitatakse töös alternatiivseid näiteid ja võimalusi kirjandusest ning erialastest artiklitest. Faili nimi: magistritoo_heiti_kulmar.pdf
Faili suurus: 11.65MB
Ava dokument Lae alla