Ajaloolistel kivihoonetel 1994 – 2003 restaureeritud lubikrohvfassaadide seisundiuuring

Kaitsja: Janno Meriloo
Juhendajad: prof dr Lembi-Merike Raado
Eelretsensendid: mag Tanel Tuisk
Kaitsmise aasta: 2005
19.12.2005
Antud töö eesmärgiks on teha kokkuvõte teoreetiliste teadmiste arengust lubimörtide-krohvide osas Eestis peale nende „taasavastamist” 1990.-tel; anda hinnang sellel ajaperioodil teostatud fassaadikrohvidele, lähtudes
restaureerimisfilosoofiast ja olnud teoreetilistest teadmistest; jätta konkreetsete fassaadide krohvide põhjalike uurimistulemuste näol baasinformatsioon nende fassaadide järgnevatel restaureerimistel sobivate
krohvikoostiste doseerimiseks.
Töö ülesandeks on ajavahemikus 1994…2004 teostatud fassaaditööde põhjal anda ülevaade ja teha kokkuvõtted originaalkrohvide koostisest; remont-restaureerimisel kasutatud krohvimörtide koostisest; krohvimörtides kasutatud komponentmaterjalidest; ilmastikutingimustest krohvitööde ajal; fassaadidel esinevatest värvi- ja krohvikahjustustest.
Püstitatud ülesannete täitmiseks on uurimisobjektidena välja valitud 12 erinevat, ajavahemikus 1994-2004.a. krohvitud, silmapaistvate ajalooliste hoonete fassaadi
Tallinna ja Tartu kesklinnades.
Töö autor töötas alates 1993.-st aastast Eesti ühes suurimas restaureerimise ja rekonstrueerimisega tegelevas ehitusettevõttes AS Restor, mistõttu on ta lubimörtide taaskasutuselevõtu ja arenguga koduvabariigis väga tihedalt ka tööalaselt seotud olnud. 


Faili nimi: janno_meriloo_2005_ma.pdf
Faili suurus: 8.33MB
Ava dokument Lae alla