Gentrifikatsiooniprotsess. Tartu Supilinna näitel, aastatel 2003 – 2007

Kaitsja: Kati Männik
Juhendajad: prof Jussi S. Jauhiainen
Eelretsensendid: mag Kalle Komissarov
Kaitsmise aasta: 2008
05.06.2008
Magistritöö koostamisel on lähtutud situatsioonist, kus puudub eesti keeles ajakohane ülevaade nii gentrifikatsiooni teoreetilistest lähtekohtadest kui ka mõistetest. Teoreetilisi lähtekohti tõestatakse empiirilise uurimuse abil Tartu Supilinna asumi näitel. 
Töö objektiks ei ole mitte niivõrd Supilinna ehituslik 
keskkond, kuivõrd läbi kapitali koondumise tekkinud väärtuste kogumid. Peamiseks uurimiseesmärgiks on asumis elavate inimeste piirkonna tunnetus ja enese määratlemine läbi elupaiga valiku. Missuguste väärtushinnangute ja missuguse kapitalipagasiga inimesed piirkonnas elavad? Miks valitakse Supilinn oma elupaigaks? Missugust rolli omab kogukonna initsiatiiv
piirkonna väärtustamisel? Kas piirkonnas olevad väärtused vajavad kaitset?
See on küsimuste ja probleemide kogum, millega käesolev uurimistöö tegeleb. Faili nimi: kati_mannik_ma_2008.pdf
Faili suurus: 8.21MB
Ava dokument Lae alla