LINNAEHITUSLIKULinnaehituslikult miljööväärtuslikud alad. Hindamise alused ja metoodika

Kaitsja: Lilian Hansar
Juhendajad: prof Veljo Kaasik
Eelretsensendid: prof Jussi S. Jauhiainen ja dr Jaan Tamm
Kaitsmise aasta: 2002
30.10.2002
Magistritöö teenib eelkõige praktilisi eesmärke, keskendudes aktuaalsetele probleemidele linna ehituskeskkonnas, mis tulenevad selle renoveerimisest ja
väärtustamise vajadusest. Põhieesmärgiks on seatud linnaehituslikult miljööväärtuslike alade hindamise metoodika koostamine. Metoodika alusena analüüsitakse varasemaid keskkonna hindamise süsteeme ja teemaga seonduvaid keskkonnaesteetika teooriaid. Sihiks on avardada traditsioonilist muinsuskaitselist suhtumist, mis väärtustab ehituskeskkonda kindlates ajalistes või füüsilistes piirides. Linnehituslikke väärtusi käsitletakse terve linnaruumi ulatuses ning terviklikumalt, kui seda seni on tehtud.
Miljööväärtuslike alade kaitsmise eesmärgiks ei ole nende säilitamine muutumatuna. Väärtuslike alade uuendamisel on oluline säilitada neile iseloomulik linnaruumi struktuur ning miljööd kujundavad elemendid ja tegurid. Püütakse leida teoreetilisi aluseid, millega põhjendada väärtushinnanguid ning otsitakse praktilisi võimalusi, et tagada väärtusliku keskkonna mõistmine ja säilitamine elanike poolt.


Faili nimi: lilian_hansar_magistritoo_2002.pdf
Faili suurus: 504.93KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lilian_hansar_ma_lisa_2.pdf
Faili suurus: 55.24KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lilian_hansar_ma_lisa_3.pdf
Faili suurus: 64.30KB
Ava dokument Lae alla