Mõisate restaureerimise küsimusi. Rahastamine ja tegevused

Kaitsja: Anu Koppel
Juhendajad: Dr Riin Alatalu, Dr Tõnis Mets
Eelretsensendid: Mag Ave Paulus
Kaitsmise aasta: 2020
03.06.2020
Töö eesmärk ja uurimisülesanne on analüüsida ning leida lahendusi, kuidas kultuuriväärtuslikke mõisaid paremini taastada ja majandada, milliseid teenuseid pakkuda ning kas ja kuidas ajalooliste hoonete restaureerimisega muuta ruumide funktsioone. Autorile teadaolevalt ei ole Eestis varem uuritud, v.a üks bakalaureusetöö, erinevate mõisate kui ajalooliste väärtuste  majandamise / rahastamise probleemistikku tingimustes, kus mõisad ei oma enam suuri maid, pärisorje ega töölisi, enamasti puudub nii põllumajandus kui ka igasugune tõsisem majandustegevus või seda on väga väikeses mahus.
Töös on vaatluse all mõisate olukord, tegevused ning riigipoolne rahastus, mis peaks aitama mõisaansambleid restaureerida ja käivitada. Võrreldi mõisate tegevusi, nende käivet, kasumit või kahjumit. Osaliselt on teiste mõisate võrdluste najal koostatud Kolga mõisa peamajale esialgne tegevusplaan.


Faili nimi: magistritoo_moisate_restaureerimine_tegevused_ja_rahastamine_anu_koppel.pdf
Faili suurus: 9.25MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_1._birini.pdf
Faili suurus: 294.65KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_2._krimulda.pdf
Faili suurus: 199.23KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_3._mooste.pdf
Faili suurus: 217.56KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_4._madapea.pdf
Faili suurus: 147.78KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_5._wiurila.pdf
Faili suurus: 145.24KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_6._waaksy.pdf
Faili suurus: 642.63KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_7._moisate_uhendus.pdf
Faili suurus: 292.94KB
Ava dokument Lae alla