Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid

Kaitsja: Aive Rumm
Juhendajad: Dr Mart Viljus, mag Mauri Kiudsoo
Eelretsensendid: Dr Andres Tvauri
Kaitsmise aasta: 2008
05.06.2008
Magistritöö eesmärgiks on uurida lähemalt vähese väärismetalli sisaldusega hõbemüntidega toimuvaid protsesse nii enne kui ka pärast arheoloogilisi väljakaevamisi, samuti konserveerimisel ja hilisemal säilitamisel aset leidvaid muutusi. Samuti on uurimistöö eesmärgiks kaardistada peamised jõujooned, millega tuleb konserveerimisprotsessis arvestada, nt mida toob endaga kaasa objekti puhastamine, uurimine ja säilitamine ning kas on võimalik nende vahel leida ideaalne tasakaal. Töö referatiivses osas uuritakse arheoloogilise materjali säilimist maapõues, samuti seda,
millised on leiumaterjali säilimiseks soodsad tingimused ja millised mitte. 
Töös püütakse leida vastuseid ka sellele, miks varasem müntide konserveerimine, eeskätt vähese
väärissisaldusega metalli puhul, ei ole andnud soovitud tulemusi ja millised oleksid võimalikud menetlusviisid ja metoodika, mida võiks tulevikus riskide vähendamiseks soovitada. 

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2008. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 3. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes


Faili nimi: aive_rumm_magitoo.pdf
Faili suurus: 3.14MB
Ava dokument Lae alla