Dubleerimise poolt ja vastu

Kaitsja: Kai Merilain
Juhendajad: Mag Hilkka Hiiop ja Helje Vernomasing
Eelretsensendid: Mag Malle-Reet Heidelberg
Kaitsmise aasta: 2009
04.06.2009
Magistritöö eesmärk on anda ülevaade erinevatest dubleerimismeetoditest ja -omadustest, et mõista ja hinnata paremini selle meetodi vajalikkust maalide konserveerimisel ning põhjust, miks dubleerimist tänapäeval aina vähem rakendatakse. Töö eesmärk ei olnud niivõrd laskuda detailidesse ja faktidesse, kuivõrd anda dubleerimisest ülevaatlikku pilti ning näidata, kuidas peaks konservaator iga konserveerimisprotsessi olemust, poolt- ja vastuargumente enne protsessi teostamist analüüsima. 
Töö kolmes esimeses peatükis esitatu võiks olla baasteadmine, mida konservaatoril läheb vaja enne dubleerimise teostamist või dubleeritud maali konserveerimist, ning millele tuginedes saab konservaator otsida vajalike lisaallikaid või konsulteerida teiste erialaspetsialistidega. Seega sobib antud magistritöö restaureerimiseriala tudengitele metoodiliseks materjaliks. Faili nimi: magistritoo_kai_merilain.pdf
Faili suurus: 2.17MB
Ava dokument Lae alla