Kaasaegse kunsti konserveerimise teoreetilisi ja metoodilisi lähtekohti Eesti näitel

Kaitsja: Hilkka Hiiop
Juhendajad: Prof dr Juhan Maiste
Eelretsensendid: prof dr Krista Kodres
Kaitsmise aasta: 2004
17.06.2004
Magistritöö esimeses, sissejuhatavas osas, üritatakse määratleda käsitletav probleem ja defineerida objekt; töö teine osa mõtiskleb kaasaegse kunsti konserveerimisega seotud üldteoreetiliste probleemide üle ning kolmas osa tutvustab rahvusvahelisel tasandil seni saavutatud tulemusi ning sellele tuginedes pakub välja lokaalseid eripärasid arvestavaid kaasaegse kunsti konserveerimise arengustrateegiaid Eestis. 

Magistritöö peamisteks eesmärkideks on:
teadvustada ja analüüsida kaasaegse kunsti konserveerimise filosoofilisi aluseid ning sellele tuginedes sõnastada teoreetilised põhimõtted, mille baasilt üles ehitada Eesti kaasaegse kunsti konserveerimise strateegia;
tutvustada rahvusvahelisel tasandil tänaseks loodud metoodikat; 
tuginedes rahvusvahelisele kogemusele ja arvesse võttes Eesti kunsti kohalikku iseloomu pakkuda välja piloot-ideed järgnevateks sammudeks kaasaegse kunsti konserveerimise vallas lähiperspektiivis;
anda esialgne visioon Eesti kaasaegse kunsti konserveerimise metoodika samm-sammulisest väljaarendamisest pikas perspektiivis. 


Faili nimi: hilkka_magitoo.pdf
Faili suurus: 930.23KB
Ava dokument Lae alla