Eesti taluarhitektuur kui rahvuspärand. Rahvusliku taluarhitektuuri kestmine ja kaitse arengukava “Maa-arhitektuur ja -maastikud. Uurimine ja hoid” ..

Kaitsja: Riin Alatalu
Juhendajad: Dr Epp Kangilaski
Eelretsensendid: Dr Hannes Palang
Kaitsmise aasta: 2007
07.09.2007
Käesoleva töö eesmärk on käsitleda Eesti maa-arhitektuuri, ennekõike talude, aga ka talumajandusega seotud ja maarahva kasutuses olnud/olevat arhitektuurset keskkonda muinsuskaitselisest, st säilitavast seisukohast. Mõistet “maa-arhitektuur” on kasutatud lähtudes Maa-arhitektuuri arengukava tõlgendusest ehitatud keskkond, mille on loonud
väljaspool linnu põllumajandusega, hiljem ka muude elualadega tegelev maarahvas. Selle vanemasse kihistusse kuuluvad peale taluhoonete ka külade ja alevike ühisotstarbelised ehitised (nt koolid, vallamajad, seltsi- ehk rahvamajad, kõrtsid, poed, pritsikuurid,
vaestemajad, sepikojad) ja tööstushooned (nt veskid, meiereid, töökojad).

Magistritööga pööratakse lugeja tähelepanu külamaastikule kui väärtusele ning selle hoidmise ja respekteeriva uuendamise võimalikkusele ja tähtsusele. Taluarhitektuuri kaitse mõte ei saa olla mingile ajastule või ajahetkele omase külakeskkonna külmutamine, pigem vastupidi – olemasolevat arvestav areng koos selle juurde kuuluvate võimalike „veidrustega” tekitab pidevalt uut pärandit.Faili nimi: magistritoo_riin_alatalu.pdf
Faili suurus: 3.36MB
Ava dokument Lae alla