Varajane raudbetoon eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk

Kaitsja: Maris Suits
Juhendajad: Prof Mart Kalm ja prof Karl Õiger
Eelretsensendid: Mag Epp Lankots
Kaitsmise aasta: 2009
04.05.2009
Magistritöö uurib varajast raudbetooni Eesti arhitektuuris: selle kasutuselevõttu, konstruktsioonide arenguid ning säilinud ehituspärandi restaureerimisega seotud probleeme. Restaureerimisalastest küsimustest on pikemalt peatutud raudbetoonhoonete uurimise spetsiifikal ning otsitud kriteeriumeid raudbetoonkonstruktsioonide hindamiseks, samuti vaadeldud tehnilise paranduse esteetilisi küsimusi ning arutletud meie raudbetoonpärandi kasutusvõimaluste üle. Uudne on tehnilise poole tõlgendamine Eesti varajase raudbetooni senise restaureerimispraktika valguses, kus rõhuasetus on tehnoloogilistelt üksikasjadelt nihutatud visuaal-esteetilistele ja restaureerimisteoreetilistele küsimustele.

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes


Faili nimi: magistritoo_maris_suits.pdf
Faili suurus: 5.02MB
Ava dokument Lae alla