Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene

Kaitsja: Karin Kukk
Juhendajad: prof dr Lilian Hansar
Eelretsensendid: Mag Rita Peirumaa
Kaitsmise aasta: 2011
30.05.2011
Magistritöö ülesandeks on Paistu küla miljööväärtuslike hoonestusalade määratlemine ning nende
kaitse-, kasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Sellele eelnevalt uuritakse küla kujunemise ajalugu ja analüüsitakse arhitektuuriväärtusi. Töös keskendutakse kohalikule elanikule, kui potentsiaalsele külamiljöö säilitajale. Uurimuse käigus läbiviidava küsitluse vastuseid analüüsides peaks lõpptulemusena selguma elanike nägemused, vajadused ja väärtushinnangud, mida tuleks arvesse võtta planeeringutes.


Faili nimi: paistuma.pdf
Faili suurus: 7.30MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisai.pdf
Faili suurus: 59.84KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisaiialevik.pdf
Faili suurus: 15.45MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisaiikula.pdf
Faili suurus: 15.18MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271891.jpg
Faili suurus: 175.36KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271892.jpg
Faili suurus: 183.61KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271893.jpg
Faili suurus: 199.53KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271894.jpg
Faili suurus: 183.35KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271895.jpg
Faili suurus: 203.30KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271896.jpg
Faili suurus: 234.14KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271897.jpg
Faili suurus: 199.86KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271898.jpg
Faili suurus: 188.23KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271899.jpg
Faili suurus: 205.24KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: p4271900.jpg
Faili suurus: 202.97KB
Ava dokument Lae alla